FANDOMAsret (Sylejman) Poniku

Jeta

U lind më 29. X. 1964 në Malësi të Vrrinit. Katër vite të shkollës fillorei kreu në fshat ndërsa pjesën tjetër të shkollës fillore ndërsa shkollën e mesme teknike “Gani Çavdërbasha” në Prizren. Pasi mbaroi shkollën e mesme filloi të merrej me punë në profesionin e hidroinstaluesit. Në ndërkohë e marrin në shërbimin ushtarak në armatën jugosllave në kazermën e Zemunit dhe atje eprorët shovinistë e keqtrajtuan vetëm pse ishte me karakter të fortë dhe nuk iu bindej urdhërave të tyre për t’u bërë bashkëpuntor servilë i tyre dhe mu për këtë në vitin 1986 e dënojnë me dy muaj burg, në burgun e tmerrshëm CZ të Beogradit.

He was born on 29. X. 1964 in Highland to Vrrinit. Four years of school in the village fillorei head while the rest of elementary school and technical secondary school "Gani Çavdërbasha" in Prizren. After finishing high school he began to deal with work in the profession of hidroinstaluesit. In the meantime take military service in the Yugoslav army barracks in Zemun and chauvinist supervisors mistreated there because she was a strong character and did not obey their orders to become associate their servile and therefore in 1986 the two-month prison sentence in prison in Belgrade CZ terrible.

Veprimtaria

Në vitin 1998 kyqet në rradhët e UÇK-së në Brigadën 125, Zona Operative e Pashtrikut. Si fillim në logjistikë, minim të improvizuar si dhe furnizues i spitalit ushtarak bashkë me të vëllain Dr. Imet Poniku, i cili kryente detyrën e mjekut të spitalit UÇK-së në Malësi të Vrrinit si dhe nipi Arsim Poniku (Dëshmor) i cili ishte infermier. Mori pjesë në betejën e 16 korrikut 1998 në pikën e parë, te vendi Lugu i Keq. Në betejën e 1 Shtatorit 1998 ishte në vijën e zjarrit dhe luftoi me heroizëm, si dhe bëri evakuimin e popullsisë cilive dhe bartjen e të plagosurve në vende më të sigurta. Shtëpia e Asret dhe Arsim Ponikut ishin të mbushur me të plagosur si dhe civil të ikur nga zonat e luftës. Më 7 Shtator 1998 rreth orës 20 e 30 minuta pranë shtëpisë së familjes Poniku, erdhi një grup personash të panjohur ku kanë shtënë mbi Asret dhe Arsim Ponikun, Asreti plagoset, ndërsa Arsim Poniku gjeti vdekjen në vend. Personat e maskuar e kanë marrë Asretin e plagosur dhe e kanë dërguar në drejtim të panjohur. Një ditë më vonë, një fqinjë afër shtëpisë lajmëroi familjarët se trupin e pajetë të Asret Ponikut e kishin gjetur në varrezat e qytetit. Në trup kishte më tepër se 20 vrima nga plumbat. Familjarët i varrosën Asret dhe Arsim Poniku me 08.09.1998 në varrezat e qytetit.

The event

In 1998, engages in the ranks of the KLA 125th brigade, Pashtrik Operational Area. How early in logistics, mining and supplier improvised military hospital along with his brother Dr. Petite Poniku, who performed the duty doctor at the hospital KLA Vrrinit Malsi Poniku Education and nephew (Martyr) who was a nurse. Took part in the battle of 16 July 1998 on the first point, the Bad Lugu country. In the battle of 1 September 1998 was in the firing line and fought with heroism, and the evacuation of the population did cilive and transferring the wounded to safer places. House Education Ponikut Asret and were filled with wounded and fled civil war zones. On 7 September 1998 at about 20 and 30 minutes at Poniku family house, was an unknown group of people where they shot and Education Asret Ponikun, Asreti injured, while Education Poniku died instead. Masked persons have Asretin wounded and sent in unknown direction. A day later, a neighbor informed the family home near the dead body had been found Asret Ponikut in the city cemetery. In the body had more than 20 bullet holes. Families and Education Asret buried 08.09.1998 Poniku with the cemetery.

Pas vdekjesMë 15.09.1999 me nderime ushtarake u bë rivarrimi i Asret dhe Arsim Ponikut dhe gjithë të rënëve të Zonës Operative të Pashtrikut në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë. Në gjashtë vjetorin e rënies, 07.09.2004 u bë inaugurimi I përmendorës në Malësi të Vrrinit në të cilën janë skalitur emrat e dy dëshmorëve Poniku, Asret dhe Arsim Poniku. Rruga në te cilën jeton familja Poniku u emërua sipas emrit te dëshmorit Asret Poniku.

after the death

On 15.09.1999 with military honors was Asret and Education rebury all the fallen Ponikut and Operational Area in the Cemetery of Martyrs Pashtrik in Landovice. In the sixth anniversary of the fall, 07.09.2004 The monument was inaugurated in the Highland Vrrinit in which are inscribed the names of the two martyrs Poniku, Poniku Asret and Education. Way in which the family lives Poniku was named after the name of martyr Asret Poniku.

Mirënjohjet

Kuvendi Komunal – Prizren

Asociacioni i Veteranëve të ISH-“UÇK”-së

Shoqata e Gyrbetqarëve “BESA” BILLUSHË-LUGANO

Asociacioni I veteraneve të ish-UÇK-së PRIZREN

Shkolla e mesme teknike “Gani Çavdërbasha”

Shoqata e familjeve të dëshmorëve të UÇK-së – PRIZREN

Zona Dytë e Mbrojtjes e TMK-së “Letër- Urimi” – PRIZREN

Referenca

“Gjaku I lirisë 13-14” – Bajram Kurti

“ Libër Kujtimi i Kosovës ” – Viti 1998 – Njerëzit t’i kujtojnë Njerëzit

(Deklarata S.P, FDH-32449; Teroristicki.., III, 140,912;J. Martinsen, Regjistri.., FDH-26092)

“ Shtigjeve të lirisë” – Nexhat Çoçaj

“ Rruga e lirisë”- Gëzim Ajgeraj

This article uses material from the Wikipedia article Asret Poniku, that was deleted or is being discussed for deletion, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author(s): Kryesor Search for "Asret Poniku" on Google
View Wikipedia's deletion log of "Asret Poniku"
Wikipedia-logo-v2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.