FANDOM                            Шаталсан хаяглалт

Телефон утас - +1 – улсын код , (703)-нутаг дэвсгэрийн код, 555-орон нутгийн солилцоо А.Н.У-н шуудангийн код 21122 - 2 – зүүн далайн эрэг 1- Baltimore,MD IP хаягууд – 128.8.74.3 – 128.8- Maryland-ын их сургууль -.74- Worchester танхим

Үгийн тайлбар: Hierarchical Addressing(Шаталсан Хаяглалт) - Энэ нь IPv4,IPv6 – гийн Хаягийг зохион байгуулалттай хэмжээг нь багасгаж харахад ойлгомжтой болгодог. Нэг ёсондоо номын сан шиг гэсэн үг юм. Жишээ нь: IPv4-192.168.16.1


Дэлгэрэнгүй:

Шаталсан холболт нь шаталсан аргад холбогч төхөөрөмжөө жагсаах үйлдэл юм. Одоогоор 4 тербумаас хол давсан 32 – bit – ийн IP хаягуудтай болсон, интернетийн чиглүүлэгч төхөөрөмжийн нэг нь л 444 хаяг багтаах чадвартай. Зөвхөн нэг энгийн хаяг гэхэд 4GB байдаг. Хараахан гажуудаагүй нь,чиглүүлэгч төхөөрөмж тэдгээр хаягуудын аль ч хаяг руу data төрлийн файлаа хүргэж чаддаг. Тэдгээр чиглүлэгч төхөөрөмжийн хавтгай нь, ядаж нэг , хаяг бүрт хүргэсэний дараагийн үйлдэлийг зааж өгдөг. Шаталсан хаяг нь цорын ганц интернет IP хаягын бүдүүвч биш юм. Телефон утасны компани бас шуудангийн үйлчилгээнийхэн шаталсан загварыг маш их хаягыг хэрэглэдэг. Заавал нэвтэрж орох хаяг бол хавтгай олон хаягуудтай тохируулж үзэж таарч байвал нэвтрүүлдэг. Ихэнх нийтийн хаягууд шаталсан загвартай байдаг, тэгэхээр тэдгээр хаягууд нь физик хаяг бөгөөд хатуугаар заагдсан буþу өмнө нь тодорхойлогдсон байдаг.


Topology нь шаталсан мөрүүдрүү шилжүүлдэг, мөн энэ маягаар чиглүүлэгч хавтгай хэмжээг нь багасгаж байдаг. Хавтгайн хэмжээ n2 хүртэл багасгадагт, зөвхөн орон сууцны чиглүүлэх төхөөрөмж log n нь шаталсан хаяглалтанд зориулагдсан. Хэдийгээр зарим нэмэгдэл зардал нэмэгдэхэд шаталсан түвшин ихэсдэг. Хамгийн таатай нөхцөл нь ба 3-р түвшний шаталсан ба 3-р түвшний шаталсан холболт дээд үндсэн төхөөрөмжөөр хангана.

Simulation горимл шаталсан холболтыг хэрэгжүүлдэг. Шаталсан хаяглалттай шаталсан мөрөнд шилжүүлсэн тодорхой хаягуултай төстэй. Орон сууцны мэддэг, энэ мэтчилэн n2 –ын холболтын хавтгайн хэмжээг тодорхойлно. Зөвхөн шаталсан холболтонд өөрслийн түвшин бүртээ зангилаа мэддэг. Бусад гадаад зориулсан газар түвшигөөс холбогч төхөөрөмжийн түвшинд пакетуудаа буцаан дамжуулдаг. Энэ мэтчилэн log n –рүү холбогч хавтгай хэмжээг багасгаж холбодог.


Өргөтгөсөн хаягийн зайн нь шаталсан Хаягийн тохиргооны хэрэглээ юм.IPv4 Хаяглалтын шатлалд багтах нь network, subnet бас IPv4 хаягийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хэсэг. IPv6, нь 128 – битийн хаягуудтай, цорын ганц нийтийн шаталсан хаягаас ариа илүү урьдчилсан хаягийн ангилалууд юм, энэ нь хоболтын хавтгайг бага хэмжээтэй байлгадаг.


Үндсэн тохиргоо: IPv6 Хаягийн тохиргоо. global routing prefix subnet ID interface ID n bits m bits 128-(n+m) bits (global routing prefix) Нийтийн хоболтын урьдчилсан Нөхцөл нь(хэвийн шаталсан бүтэцлэгдсэн) сайтруу илгээдэг.. Subnet ID – сайтийн хобоосууд ялгадаг. Interface ID – Сүлжээний төхөөрөмжинд. Unicast холбоост тодорхойлогдсон, Параметр утга, эзэн хостын урьдчилсан Нөхцөл бас үндсэн холбогч төхөөрөмж, RFC 2461 онцгой төхөөрөмж,

Хөршийн нээлт IPv6 эдгээр автомат 

Тохиргоо нь Z/VM багцад тодорхойлогдох Ба энэ нь TCP/IP зориулагдсан. Орчуулсан Лхагвадаш - D.SE11D009

This article uses material from the Wikipedia article Шаталсан хаяглалт, that was deleted or is being discussed for deletion, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Author(s): Patchy1 Search for "Шаталсан хаяглалт" on Google
View Wikipedia's deletion log of "Шаталсан хаяглалт"
Wikipedia-logo-v2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.